logo
border-address-top
Dr. Dirk Van Dyck
Dr. Stefanie De Wilde
Leopoldstraat 36
2330 Merksplas

Tel: 014/63.45.51
border-address-bottom

Info voor patiënten.

Raadplegingen

U kan bij ons terecht enkel na afspraak.
Breng steeds uw identiteitskaart mee!
Nieuwe patiënten dienen zich eerst telefonisch aan te melden in de voormiddag 

Dringende zaken krijgen steeds voorrang !


Wanneer afspreken?

Online : 24u/24u (indien er geen vrije momenten meer zijn bv in de VM, dan best even bellen, alle uren worden nl. niet vrijgegeven op het net)

Telefonisch op 014/63 45 51

 • alle werkdagen tussen 8u-12u (voor uitslagen enkel in VM bellen of de arts stuurt een mail)
 • in de namiddag krijgt u telefonisch een keuzemenu, gelieve de boodschap volledig te beluisteren en de juiste keuze te maken.  !!!Keuze 4 is enkel voor collegae artsen bedoeld.

Uitsluitend telefonisch voor volgende afspraken :

 • Bloedafnames gebeuren op woensdag tss 7.30u-8.30u. (enkel op vraag van dr.Van Dyck en dr De Wilde)
 • Voor het bespreken van het resultaat wordt gelijktijdig een afspraak gemaakt, tenzij er iets anders werd afgesproken.
 • Spoedgevallen (bel indien mogelijk zelf, zodat we de ernst kunnen inschatten)
 • Kleine ingrepen
 • Voorbereiding op een operatie
 • Verzekeringsonderzoek
 • Indien er geen raadplegingen meer online vrij zijn

Huisbezoeken

Enkel telefonisch aanvragen tussen 08u-12u, tenzij er zich iets acuut voordoet.

Huisbezoeken zijn enkel bedoeld voor mensen die tengevolge ziekte zich niet kunnen verplaatsen. De dokter heeft in zijn kabinet alles aanwezig om u het best te onderzoeken

Attesten/Voorschriften

Voor attesten of voorschriften gelieve een afspraak te maken (Uw arts levert voorschriften af voor een beperkte periode totdat U moet terugkomen op controle).
Enkel attesten die stroken met de waarheid, worden afgeleverd!

Weetjes die het arts en patiënt aangenaam maken

 • Indien U een afspraak wil voor meerdere personen, gelieve dan voor elke persoon een afspraak vast te leggen.
 • De praktijkhulp kan geen voorschriften via de telefoon toezeggen.
 • Indien U een afspraak niet kan nakomen gelieve ons tijdig te verwittigen, ook wanneer U online gereserveerd heeft en deze afspraak wenst te wijzigen binnen de 24u, vragen we even terug te bellen
 • Gelieve tijdig aanwezig te zijn op je afspraak

Wachtdienst


Weekwacht:

vanaf 18u TEL : 014/410410 (dit is enkel een centraal oproepnummer.
In Blairon is geen arts aanwezig voor vrijdagavond 19u)

  

Weekendwacht:

Wachtpost tijdens weekends en feestdagen. De wacht gaat in op vrijdagavond 19u tot maandagochtend 08u, bij feestdagen vanaf de avond voorafgaand aan de feestdag om 19u.

TEL Wachtpost : 014/410 410
http://www.wachtpost.be

Nuttige telefoonnnummers:

Antigifcentrum

070/245 245    http://www.poisoncentre.be

Anonieme Alcoholisten
03/239 14 15
Apotheker van wacht

http://www.apotheek.be/index.cfm?cat_id=4?=nl

http://www.euroreizen.be/nl/tips/reisapotheek.htm

Brandweer/Spoeddienst

 Europees noodnummer : 112

Brandwondencentra

 

03/217 75 95                

Hulp voor patiënten met brandwonden: https://www.zna.be/nl/brandwondencentrum/OSCARE

Kankertelefoon

Kankerfoon (BFK): 0800/15 800

Vlaamse Kankertelefoon (VLK): 078/150 151

Politie
Markt,1 2330 Merksplas 014/63 30 10 of 101
www.rodekruis.be105
www.tabakstop.be0800/111 00
Thuisverpleging

Brokken Christel : 014/63 58 00   0495/575 053

Nuyens Ann : 014/63 25 15  0496/877 205

Backx An : 0496/29 58 97  

 


Wit-Gele Kruis : 014/61 48 02

De Voorzorg : 014/40 92 

Zelfmoordpreventie
1813
Ziekenvervoer

014/612 900(niet dringend), 112(dringend)

ZH St-Jozef en St. Elisa
RX STJozef:014/44 44 50  RX ST-E: 014/40 61 50
ZH St-Elisa en St-JozefSpoed: 014/40 60 52   Afspraken:014/40 60 11

 

Personen die misbruik maken van deze agenda worden opgespoord en gerechtelijk vervolgd.
Alle patiëntgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de behandelende geneesheer gebruikt.

Created by Sanmax